Принцип самовизначення народів: позиція Руху

Доповідь присвячено розгляду чинників, що впливали на позицію керівництва й ідеологів Народного Руху України щодо визнання та практичної підтримки принципу самовизначення народів.
Завантажити.
ACFrOgB5bEs5oSYVI3Naf90TDgprvANEqqqod9JsTLmj18ArmczrubPYLVlIXgEdBzMEpBZom8_33VzI7JQKeU98ZUKRq_ntGiIJIRunCPgAXEw9CKNvj4EuQn2UZ2LBnrlYWLKFu-O4sPHU-YMa

 

Кримські татари та українці Польщі – корінні народи та суб’єкти самовизначення

Стаття у контексті порівняння основних ознак виселених кримських татар і українців обґрунтовує визнання депортованої української спільноти Закерзоння корінним народом Польщі та суб’єктом права на самовизначення.
Завантажити.
Kurinnyi_Krymski tatary

Курінний О. Кримські татари та українці Польщі – корінні народи та суб’єкти самовизначення / Курінний О. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 69-71.

Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: практичний посібник

Видання присвячене висвітленню питань, пов’язаних зі створенням та організацією діяльності центрів надання адміністративних послуг як кращої організаційної форми їх надання усім категоріям приватних осіб. У посібнику розкриваються також питання теорії адміністративних послуг, державної політики у сфері надання адміністративних послуг та ключових проблем їх отримання споживачами. Достатньо широко представлений вітчизняній та зарубіжний досвід утворення новаційних форм надання послуг публічною адміністрацією. Практичну цінність для користувачів можуть становити також додаткові матеріали – програмні, правові, інформаційно-аналітичні документи, які стосуються створення і функціонування універсамів адміністративних послуг. Книга адресується політикам, насамперед місцевого самоврядування, а також публічним службовцям усіх рівнів, експертам та іншим особам, зацікавленим у створенні зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання.
Завантажити.
Centers_admin_service_web1

Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: практичний посібник / [Бригілевич І.І., Ванько С.І., Загайний В.А., Коліушко І.Б., Курінний О.В., Стоян В.О., Тимощук В.П., Шиманке Д.] / За заг. ред. Тимощука В.П. – Київ, СПД Москаленко О.М., 2010.

Кримські татари та українці Польщі – корінні народи та суб’єкти самовизначення

Стаття у контексті порівняння основних ознак виселених кримських татар і українців обґрунтовує визнання депортованої української спільноти Закерзоння корінним народом Польщі та суб’єктом права на самовизначення.
Завантажити.
Kurinnyi_Krymski_tatary

Курінний О. В. Кримські татари та українці Польщі – корінні народи та суб’єкти самовизначення / Курінний О.В. // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 69-71.

Збереження храмів України – як запорука її духовного відродження

У статті розглянуто питання збереження храмів та церков України, наводяться статистичні дані щодо кількості релігійних споруд в різних регіонах України та помилки у сфері охорони релігійних пам’яток України.
Завантажити.
Kurinnyi_Zberezhennia khramiv

Курінний О. В. Збереження храмів України – як запорука її духовного відродження / Олексій Курінний // Forum international. – 2010. – № 18. – P. 21-24.

Корупційні ризики надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності в Україні

У цьому звіті представлені результати дослідження корупційних ризиків у двох сферах діяльності органів публічної адміністрації: надання адміністративних послуг та контрольно-наглядовій діяльності. З цією метою було здійснено камеральний аналіз потенційних корупційних ризиків, сформульовано рекомендації щодо їх усунення (мінімізації), а також проведено оцінку обґрунтованості названих ризиків та запропонованих рекомендацій з використанням загального анкетування (опитування) населення, фокус-груп з підприємцями та глибинних інтерв’ю з посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування.
Завантажити.
Coruption_CPLR_FINAL

Корупційні ризики надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності в Україні : аналітичний звіт / [авт. кол. : Ігор Коліушко, Віктор Тимощук, Олександр Банчук … та ін.] ; Центр політико-правових реформ, Фонд «Демократичні ініціативи» … [та ін.]. – К. : [Москаленко О.М. ФОП], 2009. – 195 с.

Державна мова в системі освіти як засіб інтеграції мовних меншин до українського суспільства

Cтаттю присвячено проблемі інтеграції відособлених етномовних груп до українського суспільства за допомогою освітньої сфери. Розглянуто традиційну освітню політику низки найбільших держав світу, спрямовану на інтеграцію їх суспільств шляхом мовної асиміляції власних меншин – у порівнянні із освітньою політикою України відповідно до її міжнародних зобов’язань. Зроблено висновок щодо необхідності забезпечення оптимального балансу між етнокультурними прагненнями меншин, а також соціально-економічними інтересами цих меншин і суспільства загалом – шляхом викладання низки предметів державною мовою в освітніх закладах меншин.
Завантажити.
Kurinniy_Derzhavna_mova_v

Курінний О. В. Державна мова в системі освіти як засіб інтеграції мовних меншин до українського суспільства / Курінний О. В. // Магістеріум. – 2009. – Вип. 37 : Мовознавчі студії. – С. 54-63.

Проблема доступу приватних осіб до інформації в органах публічної адміністрації в умовах недосконалості чинного законодавства

Стаття присвячена проблематиці однієї з найважливіших сфер реалізації фізичними та юридичними особами своїх інформаційних прав – доступу їх до інформації з тієї чи іншої адміністративної процедури.
Завантажити.
Kurinnyi_Problema dostupu

Курінний О. Проблема доступу приватних осіб до інформації в органах публічної адміністрації в умовах недосконалості чинного законодавства / Олексій Курінний // Вибори та демократія. – 2009. – № 3. – С. 67-72.

Державна мова в системі освіти як засіб інтеграції мовних меншин до українського суспільства

Статтю присвячено проблемі інтеграції відособлених етномовних груп до українського суспільства за допомогою освітньої сфери. Розглянуто традиційну освітню політику низки найбільших держав світу, спрямовану на інтеграцію їх суспільств шляхом мовної асиміляції власних меншин – у порівнянні із освітньою політикою України відповідно до її міжнародних зобов’язань. Зроблено висновок щодо необхідності забезпечення оптимального балансу між етнокультурними прагненнями меншин, а також соціально-економічними інтересами цих меншин і суспільства загалом – шляхом викладання низки предметів державною мовою в освітніх закладах меншин.
Завантажити.
Kurinnyi_Derzhavna mova

Курінний О. В. Державна мова в системі освіти як засіб інтеграції мовних меншин до українського суспільства / Курінний О.В. // Магістеріум. Мовознавчі студії / Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”, Магістерські програми. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 37. – С. 54-63.

Мовно-культурний конфлікт України: регіональний аспект

У статті досліджується актуальне явище – протистояння двох основних соціальних груп України за мовною та мовнокультурною ознаками, здійснюється спроба чітко розмежувати, відповідно до названих ознак, два відмінні між собою аспекти даного соціального конфлікту, коли створюється нова універсальна систематизація регіонів України за мовним, мовнокультурним, електоральним та іншими важливими критеріями. Актуальність даної роботи зумовлюється самими подіями нещодавнього минулого, прямим наслідком яких стала агресивна політизація мовного питання в Україні, що набула ознак конфлікту та відчуження спільнот, а отже, стала нагальною потреба її адекватного розуміння та вирішення.
Завантажити.
Kurinnyi_Movno-kulturnyi konflikt

Курінний О. В. Мовно-культурний конфлікт України: регіональний аспект : [доп. представлена на ІІ Міжнар. конгресі «Українська освіта у світовому просторі»] / Олексій Курінний // Українознавство. – 2007. – № 4. – С. 64-68.