Українська спільнота Північного Кавказу як об’єкт Голодомору 1932-1933 років

Зібрані й вивчені впродовж багатьох років архівні документи й матеріали свідчать про застосування в СРСР щодо українців комбінації злочинних дій із метою знищення значної частини спільноти та асиміляції. Комуністичний режим у СРСР не мав наміру (з міркувань економічної доцільності) фізично знищити всіх українців Кубані – він планував виморити голодом найактивнішу їх частину і зросійщити решту з метою руйнації їхньої спільноти й остаточного вирішення українського питання Кубані та Північного Кавказу.
Завантажити.
Kurinnyy_Ukrayinska_spilnota_pivnichnoho

Курінний Олексій Вікторович. Українська спільнота Північного Кавказу як об’єкт Голодомору 1932-1933 років / Олексій Курінний // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом. – 2016. – С. 161-172.

Посилення русифікації та мовної поляризації українського суспільства у 2014-2016 рр.

Статтю присвячено розгляду неконтрольованих однак закономірних процесів відродження української мови в облцентрах західних областей Центральної України та подальшої русифікації українськомовних мешканців інших великих міст України.
Завантажити.
Kurinnyi_Posylennia_rusyfikatsii

Курінний, О. В. Посилення русифікації та мовної поляризації українського суспільства у 2014-2016 рр. / Курінний О. В. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 2. – С. 82-90.

Ретроактивне санкціонування політичного самовизначення українського народу легітимними органами влади Росії у 1917 році – на початку 1918 року

У статті проаналізовано правові засади визнання і санкціонування постфактум політичного самовизначення українського народу з боку Тимчасового уряду та Всеросійських установчих зборів як вищих легітимних органів влади в Російській державі після Лютневої революції 1917 р.
Завантажити.
Kurinnyi_Retroaktyvne_sanktsionuvannia_politychnoho

Курінний Олексій Вікторович. Ретроактивне санкціонування політичного самовизначення українського народу легітимними органами влади Росії у 1917 році – на початку 1918 року / Курінний О. В. // Наукові записки НаУКМА : Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 153-157.