Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: [практичний посібник]

Видання присвячене висвітленню питань, пов’язаних зі створенням та організацією діяльності центрів надання адміністративних послуг як кращої організаційної форми їх надання усім категоріям приватних осіб. У посібнику також розкриваються питання теорії адміністративних послуг та державної політики у сфері надання адміністративних послуг. Достатньо широко представлений вітчизняний та зарубіжний досвід утворення новаційних форм надання послуг публічною адміністрацією. Практичну цінність для користувачів можуть становити також додаткові матеріали – програмні, правові, інформаційно-аналітичні документи, які стосуються створення і функціонування універсамів адміністративних послуг. Книга адресується політикам, насамперед місцевого самоврядування, а також публічним службовцям усіх рівнів, експертам та іншим особам, зацікавленим у створенні зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання.
Завантажити.
centry_nadannia_poslug_2011

Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: [практичний посібник] / [Бригілевич, І.І…. та ін.]; Центр політико-правових реформ, Німецьке товариство технічного співробітництва, Центр досліджень місцевого самоврядування, Швейцарське бюро співробітництва в Україні, Фонд Фрідріха Науманна “За свободу”. – Вид. 2-ге, допов. – Київ: [СПД Москаленко О. М.], 2011. – 431 с.: іл.

Розвиток публічного права в Україні: (доповідь за 2009-2010 роки)

Книга присвячена аналізу стану та перспектив розвитку публічного права в Україні. Зокрема, зроблено спробу дати актуальне бачення низки правових і практичних проблем у сферах конституційного права, урядування та адміністративного права, місцевого самоврядування, судової реформи та законодавства про правосуддя, інформаційного законодавства. Книга продовжує серію видань Центру політико-правових реформ “Розвиток публічного права в Україні” і адресована науковцям, викладачам, аспірантам та студентам юридичних вузів, а також парламентаріям, урядовцям та всім, хто цікавиться питаннями публічного права та від кого залежить розвиток права в Україні.
Завантажити.
CPPR_Rozvytok_publ_prava_09-10

Розвиток публічного права в Україні: (доповідь за 2009-2010 роки) / [за заг. ред. Н. В. Александрової, І. Б. Коліушка]; Центр політико-правових реформ. – К.: [Конус-Ю], 2011. – 724 с.

Реалізація національними меншинами права на внутрішнє самовизначення у правовій системі України

У статті розглянуто прецеденти змін адміністративно-територіального устрою України – у контексті реалізації національними меншинами України права на внутрішнє самовизначення.
Завантажити.
Kurinnyi_Realizatsiia-natsionalnymy-menshynamy

Курінний О. В. Реалізація національними меншинами права на внутрішнє самовизначення у правовій системі України / Курінний О. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 44-47.