Визвольні рухи Середньовіччя як прецеденти самовизначення – у контексті вирізнення ознак народів, що борються за незалежність

Дана стаття передбачає звернення до історичних прецедентів тривалої та неперервної боротьби Середньовічних народів (як організованих етнічних чи етнорелігійних груп) супроти багатоетнічних держав-імперій, розглядаючи цю боротьбу в контексті фактичної реалізації даними народами самовизначення, а також орієнтуючись на встановлення відповідності типових рис Середньовічних визвольних рухів народів – сформульованим у XX столітті доктринальним ознакам націй і народів, що борються за самовизначення і власну незалежність.
Завантажити.
Kurinnyi_Vyzvolni-rukhy-Serednovichchia

Курінний О.В. Визвольні рухи Середньовіччя як прецеденти самовизначення – у контексті вирізнення ознак народів, що борються за незалежність / Курінний Олексій Вікторович // “Юридична наука: політичні, економічні та соціальні витоки сьогодення” : матеріали ІІІ наук.- практ. конф. / Центр правових наукових досліджень.- К., 2010.- Т.1.- С. 23-25

Співвідношення основних типів праворозуміння в Україні – на прикладі захисту прав національних меншин і принципу самовизначення

Стаття присвячена співвідношенню основних типів праворозуміння в Україні – на прикладі захисту прав національних меншин і принципу самовизначення.
Завантажити.
Kurinnyi_Spivvidnoshennia

Курінний О. В. Співвідношення основних типів праворозуміння в Україні – на прикладі захисту прав національних меншин і принципу самовизначення / Курінний Олексій Вікторович // Юридична осінь 2010 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукраїнської наук.- практ. конф. молодих учених та здобувачів 23-24 листопада 2010 р. – Х. : М-во освіти і науки України. Нац. Юридична Академія України ім. Ярослава Мудрого.- Х., 2010.- С. 76-79