Західноруський світ як ціннісна противага “русскому міру” й модель переформатування Східної Європи

У статті відображена експертна думка щодо можливості переформатування Східної Європи, місця України в цьому процесі, а також наведені приклади політичної відповідальності за геноцид, злочини проти людства.
Завантажити.
Zahidnoruskyj-svit

Курінний О. В. Західноруський світ як ціннісна противага “русскому міру” й модель переформатування Східної Європи / Олексій Курінний // “Як облаштувати Росію?” : західноруський світ як ціннісна противага “русскому міру” й модель переформатування Східної Європи : експертна дискусія / упоряд. Р. Мартинюк, Ю. Сиротюк. – Київ, 2015. – С. 36-61.

Українське самоврядування й правова система від кінця XVIII – до середини ХІХ ст.: тяглість та остаточна ліквідація

У статті розглянуто збереженість основних ознак державності (народу, визначеної території, специфічних органів влади) та автентичного українського права, засвідчуючи неперервність української правової системи до початку 1840-х років.
Завантажити.
Kurinnyi_Ukrainske_samovriaduvannia_y_pravova

Курінний О. В. Українське самоврядування й правова система від кінця XVIII – до середини ХІХ ст.: тяглість та остаточна ліквідація / О. В. Курінний // Наукові записки НаУКАМА. – 2015. – Т. 168: Юридичні науки. – С. 60-63