Імплементація права на політичне самовизначення до сучасної правової системи України (ХХ – початок ХХІ ст.)

У роботі аналізуються процеси зародження, становлення й розвитку політичного самовизначення в українській правовій системі крізь призму державотворчої боротьби українського народу й подальшої розбудови та легітимації ним власної державності, а також вивченні й систематизації суб’єктів та порядку реалізації даного права у сучасній України відповідно до існуючого українського законодавства. Досліджується сутність політичного самовизначення як принципу права, правового інституту й дієвого механізму захисту колективних прав етнічних груп, розглянутого в історичному контексті розвитку української державності, а також політико-правові підстави зародження, порядок нормативного закріплення й реалізації, специфіка суб’єктного складу даного права на політичне самовизначення.
Книга може бути корисною для викладачів, аспірантів, студентв навчальних закладів і факультетів юридичних спеціальностей.

Курінний О. В. Імплементація права на політичне самовизначення до сучасної правової системи України (ХХ – початок ХХІ ст.) / Курінний Олексій Вікторович // Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія”. – 2020. – 200 с.

Децентралізація (утворення об’єднаних територіальних громад) як альтернатива автономізації та форма внутрішнього самовизначення корінних народів і національних меншин в Україні

У статті проаналізовано правові засади створення етнічно однорідних об’єднаних територіальних громад у рамках територіальної реформи й децентралізації в Україні – крізь призму фактичної реалізації компактними корінними народами і національними меншинами України права на внутрішнє політичне самовизначення.
Завантажити.
Kurinnyi_Detsentralizatsiia_utvorennia_obiednanykh

Курінний О. В. Децентралізація (утворення об’єднаних територіальних громад) як альтернатива автономізації та форма внутрішнього самовизначення корінних народів і національних меншин в Україні / Курінний О. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 101-105.

Голодомор 1932-1933 рр. на Північному Кавказі як геноцид українців

Дослідження присвячено проблемі визнання Голодомору 1932-1933 рр. на Північному Кавказі як спланованого геноциду української спільноти регіону. Даний геноцид супроводжувався протиправними діями, що носили характер лінгвоциду та знищення української автентичної культури Північного Кавказу і, зокрема, Кубані. Наведені у дослідженні докази цих злочинів проти людства підтверджують наміри щодо знищення й дезорганізації української іредентної спільноти Північного Кавказу як суб’єкта колективних прав людини включно із правом на самовизначення аж до виходу зі складу радянської Росії.
Завантажити.
Kurinnyi_Holodomor_1932_1933_rr_na_Pivnichnomu_Kavkazi_yak_henotsyd

Курінний О. Голодомор 1932-1933 рр. на Північному Кавказі як геноцид українців / Олексій Курінний // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Голодомор 1932-1933 років в Україні : втрати української нації” (Київ, 4 жовтня 2016 року) / [упоряд. Юлія Коцур ; ред. Леся Гасиджак]. – Київ, 2017. – С. 73-85.

Українська спільнота Північного Кавказу як об’єкт Голодомору 1932-1933 років

Зібрані й вивчені впродовж багатьох років архівні документи й матеріали свідчать про застосування в СРСР щодо українців комбінації злочинних дій із метою знищення значної частини спільноти та асиміляції. Комуністичний режим у СРСР не мав наміру (з міркувань економічної доцільності) фізично знищити всіх українців Кубані – він планував виморити голодом найактивнішу їх частину і зросійщити решту з метою руйнації їхньої спільноти й остаточного вирішення українського питання Кубані та Північного Кавказу.
Завантажити.
Kurinnyy_Ukrayins'ka_spil'nota_pivnichnoho

Курінний Олексій Вікторович. Українська спільнота Північного Кавказу як об’єкт Голодомору 1932-1933 років / Олексій Курінний // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом. – 2016. – С. 161-172.

Посилення русифікації та мовної поляризації українського суспільства у 2014-2016 рр.

Статтю присвячено розгляду неконтрольованих однак закономірних процесів відродження української мови в облцентрах західних областей Центральної України та подальшої русифікації українськомовних мешканців інших великих міст України.
Завантажити.
Kurinnyi_Posylennia_rusyfikatsii

Курінний, О. В. Посилення русифікації та мовної поляризації українського суспільства у 2014-2016 рр. / Курінний О. В. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 2. – С. 82-90.

Ретроактивне санкціонування політичного самовизначення українського народу легітимними органами влади Росії у 1917 році – на початку 1918 року

У статті проаналізовано правові засади визнання і санкціонування постфактум політичного самовизначення українського народу з боку Тимчасового уряду та Всеросійських установчих зборів як вищих легітимних органів влади в Російській державі після Лютневої революції 1917 р.
Завантажити.
Kurinnyi_Retroaktyvne_sanktsionuvannia_politychnoho

Курінний Олексій Вікторович. Ретроактивне санкціонування політичного самовизначення українського народу легітимними органами влади Росії у 1917 році – на початку 1918 року / Курінний О. В. // Наукові записки НаУКМА : Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 153-157.

Західноруський світ як ціннісна противага “русскому міру” й модель переформатування Східної Європи

У статті відображена експертна думка щодо можливості переформатування Східної Європи, місця України в цьому процесі, а також наведені приклади політичної відповідальності за геноцид, злочини проти людства.
Завантажити.
Zahidnoruskyj-svit

Курінний О. В. Західноруський світ як ціннісна противага “русскому міру” й модель переформатування Східної Європи / Олексій Курінний // “Як облаштувати Росію?” : західноруський світ як ціннісна противага “русскому міру” й модель переформатування Східної Європи : експертна дискусія / упоряд. Р. Мартинюк, Ю. Сиротюк. – Київ, 2015. – С. 36-61.

Українське самоврядування й правова система від кінця XVIII – до середини ХІХ ст.: тяглість та остаточна ліквідація

У статті розглянуто збереженість основних ознак державності (народу, визначеної території, специфічних органів влади) та автентичного українського права, засвідчуючи неперервність української правової системи до початку 1840-х років.
Завантажити.
Kurinnyi_Ukrainske_samovriaduvannia_y_pravova

Курінний О. В. Українське самоврядування й правова система від кінця XVIII – до середини ХІХ ст.: тяглість та остаточна ліквідація / О. В. Курінний // Наукові записки НаУКАМА. – 2015. – Т. 168: Юридичні науки. – С. 60-63

Англосаксонська модель (традиція) реалізації права націй на самовизначення

У статті розглянуто механізми забезпечення й імплементації права на політичне самовизначення у правових системах основних держав загального права.
Завантажити.
Kurinnyi_anhlosaksonska_model

Курінний О. В. Англосаксонська модель (традиція) реалізації права націй на самовизначення / Курінний О. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2013. – Т. 144-145 : Юридичні науки. – С. 70-72.

Історична чисельність та етнічна територія русинів-українців Словаччини у контексті самовизначення національної меншини (корінного народу)

Стаття з огляду на особливості теми передбачає дві мети дослідження. Перша мета полягає у встановленні природи й характеру, причин, напряму та масштабів добровільної асиміляції русинів-українців Східної Словаччини наприкінці XVIII – в першій чверті ХХ століття, а також обумовленої владними діями цілеспрямованої денаціоналізації українців починаючи з 20-х рр. ХХ століття – задля якомога точнішого визначення чисельності осіб, які мають східнослов’янське русько-українське етнічне коріння. Логічно зумовлена нею, друга мета полягає у коригуванні історичних меж та площі етнічних теренів автохтонного східнослов’янського населення Східної Словаччини. Важливість теми зумовлено тим, що саме питання дійсної чисельності осіб русько-українського походження в сусідніх з Україною прикарпатських державах (Словаччині, Польщі, Румунії) має вирішальний вплив на правосуб’єктність русько-української спільноти та на дієвість реалізації русинами-українцями індивідуальних і колективних прав національних меншин, а також специфічних прав корінного народу. У підсумку ця робота сприятиме засвідченню правомірності претензій русинів-українців на статус корінного народу у Словаччині, з урахуванням голосування держави за Декларацію про права корінних народів (GA/10612), з повним обсягом приналежних такій спільноті прав включно із правом на внутрішнє самовизначення (DRIP: 3, 4).
Завантажити.
Kurinniy_Istorychna chyselnist