Корупційні ризики надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності в Україні

У цьому звіті представлені результати дослідження корупційних ризиків у двох сферах діяльності органів публічної адміністрації: надання адміністративних послуг та контрольно-наглядовій діяльності. З цією метою було здійснено камеральний аналіз потенційних корупційних ризиків, сформульовано рекомендації щодо їх усунення (мінімізації), а також проведено оцінку обґрунтованості названих ризиків та запропонованих рекомендацій з використанням загального анкетування (опитування) населення, фокус-груп з підприємцями та глибинних інтерв’ю з посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування.
Завантажити.
Coruption_CPLR_FINAL

Корупційні ризики надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності в Україні : аналітичний звіт / [авт. кол. : Ігор Коліушко, Віктор Тимощук, Олександр Банчук … та ін.] ; Центр політико-правових реформ, Фонд «Демократичні ініціативи» … [та ін.]. – К. : [Москаленко О.М. ФОП], 2009. – 195 с.

Державна мова в системі освіти як засіб інтеграції мовних меншин до українського суспільства

Cтаттю присвячено проблемі інтеграції відособлених етномовних груп до українського суспільства за допомогою освітньої сфери. Розглянуто традиційну освітню політику низки найбільших держав світу, спрямовану на інтеграцію їх суспільств шляхом мовної асиміляції власних меншин – у порівнянні із освітньою політикою України відповідно до її міжнародних зобов’язань. Зроблено висновок щодо необхідності забезпечення оптимального балансу між етнокультурними прагненнями меншин, а також соціально-економічними інтересами цих меншин і суспільства загалом – шляхом викладання низки предметів державною мовою в освітніх закладах меншин.
Завантажити.
Kurinniy_Derzhavna_mova_v

Курінний О. В. Державна мова в системі освіти як засіб інтеграції мовних меншин до українського суспільства / Курінний О. В. // Магістеріум. – 2009. – Вип. 37 : Мовознавчі студії. – С. 54-63.

Проблема доступу приватних осіб до інформації в органах публічної адміністрації в умовах недосконалості чинного законодавства

Стаття присвячена проблематиці однієї з найважливіших сфер реалізації фізичними та юридичними особами своїх інформаційних прав – доступу їх до інформації з тієї чи іншої адміністративної процедури.
Завантажити.
Kurinnyi_Problema-dostupu

Курінний О. Проблема доступу приватних осіб до інформації в органах публічної адміністрації в умовах недосконалості чинного законодавства / Олексій Курінний // Вибори та демократія. – 2009. – № 3. – С. 67-72.

Державна мова в системі освіти як засіб інтеграції мовних меншин до українського суспільства

Статтю присвячено проблемі інтеграції відособлених етномовних груп до українського суспільства за допомогою освітньої сфери. Розглянуто традиційну освітню політику низки найбільших держав світу, спрямовану на інтеграцію їх суспільств шляхом мовної асиміляції власних меншин – у порівнянні із освітньою політикою України відповідно до її міжнародних зобов’язань. Зроблено висновок щодо необхідності забезпечення оптимального балансу між етнокультурними прагненнями меншин, а також соціально-економічними інтересами цих меншин і суспільства загалом – шляхом викладання низки предметів державною мовою в освітніх закладах меншин.
Завантажити.
Kurinnyi_Derzhavna-mova

Курінний О. В. Державна мова в системі освіти як засіб інтеграції мовних меншин до українського суспільства / Курінний О.В. // Магістеріум. Мовознавчі студії / Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”, Магістерські програми. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 37. – С. 54-63.