Кримські татари та українці Польщі – корінні народи та суб’єкти самовизначення

Стаття у контексті порівняння основних ознак виселених кримських татар і українців обґрунтовує визнання депортованої української спільноти Закерзоння корінним народом Польщі та суб’єктом права на самовизначення.
Завантажити.
Kurinnyi_Krymski-tatary

Курінний О. Кримські татари та українці Польщі – корінні народи та суб’єкти самовизначення / Курінний О. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 69-71.

Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: практичний посібник

Видання присвячене висвітленню питань, пов’язаних зі створенням та організацією діяльності центрів надання адміністративних послуг як кращої організаційної форми їх надання усім категоріям приватних осіб. У посібнику розкриваються також питання теорії адміністративних послуг, державної політики у сфері надання адміністративних послуг та ключових проблем їх отримання споживачами. Достатньо широко представлений вітчизняній та зарубіжний досвід утворення новаційних форм надання послуг публічною адміністрацією. Практичну цінність для користувачів можуть становити також додаткові матеріали – програмні, правові, інформаційно-аналітичні документи, які стосуються створення і функціонування універсамів адміністративних послуг. Книга адресується політикам, насамперед місцевого самоврядування, а також публічним службовцям усіх рівнів, експертам та іншим особам, зацікавленим у створенні зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання.
Завантажити.
Centers_admin_service_web1

Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: практичний посібник / [Бригілевич І.І., Ванько С.І., Загайний В.А., Коліушко І.Б., Курінний О.В., Стоян В.О., Тимощук В.П., Шиманке Д.] / За заг. ред. Тимощука В.П. – Київ, СПД Москаленко О.М., 2010.

Кримські татари та українці Польщі – корінні народи та суб’єкти самовизначення

Стаття у контексті порівняння основних ознак виселених кримських татар і українців обґрунтовує визнання депортованої української спільноти Закерзоння корінним народом Польщі та суб’єктом права на самовизначення.
Завантажити.
Kurinnyi_Krymski_tatary

Курінний О. В. Кримські татари та українці Польщі – корінні народи та суб’єкти самовизначення / Курінний О.В. // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 69-71.

Збереження храмів України – як запорука її духовного відродження

У статті розглянуто питання збереження храмів та церков України, наводяться статистичні дані щодо кількості релігійних споруд в різних регіонах України та помилки у сфері охорони релігійних пам’яток України.
Завантажити.
Kurinnyi_Zberezhennia-khramiv

Курінний О. В. Збереження храмів України – як запорука її духовного відродження / Олексій Курінний // Forum international. – 2010. – № 18. – P. 21-24.