Правова ментальність у контексті розвитку правосвідомості українства: історія і сучасність

Розглянуто проблеми ментального порядку, які стають визначальним фактором сучасного розвитку. Дається аналіз можливостей формування нової системи управління, що могла б забезпечувати реальне вираження настроїв мас, підняття рівня психологічної і політико-правової культури.
Завантажити.
Zhurbeliuk_Kurinnyi_Pravova-mentalnist

Журбелюк Г. В. Правова ментальність у контексті розвитку правосвідомості українства: історія і сучасність / Г.В. Журбелюк, О.В. Курінний // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Сер. “Юридичні науки” / за заг. ред. О.І. Сушинського; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ін-т новітніх технологій та упр. ім. В. Чорновола. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 82-99.

Мовний конфлікт України: деякі уточнення

Конкурс студентських наукових робіт на тему «Україна чи Малоросія?», який проводився в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», був традиційним. Його завданням було дослідження проблеми подолання «малоросійства» в Україні, а ініціатором і організатором виступила громадська організація «Клуб імені Євгена Чикаленка» (голова — віце-президент із науково-навчальних студій НаУКМА Володимир Панченко, заступник голови — директор видавництва «Темпора» Юлія Олійник). Пропонується конкурсна робота Олексія Курінного (перша премія в галузі «Лінгвістика»).
Завантажити.
Kurinnyi_Movnyi-konflikt_1

Курінний О. Мовний конфлікт України: деякі уточнення / Олексій Курінний // Урок Української. – 2007. – № 7-8. – С. 4-7

Український голокост 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив

2003
Курінний О. Ю. Курінний Олексій Юрійович, 1920 р.н., Григоренко Оксана Юхимівна, 1924 р.н. / Курінний О. Ю., Григоренко О. Ю. ; (записав у березні 2004 р. від своїх дідуся й бабусі студент І курсу НаУКМА Олексій Курінний, ФПН) // Український голокост 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив / упоряд. о. Ю. Мицик. – Київ : КМ Академія, 2003. – Т. 2. – С. 195-203.

Завантажити.

kurin_ukr-holokost