Асиміляція й деформація ідентичності русинів-українців Карпат – як чинник нівелювання прав української національної меншини (корінного народу)

Даний матеріал з огляду на специфіку сформульованої теми передбачає дві мети дослідження. Перша мета полягає у встановленні природи, причин, напряму та масштабів добровільної асиміляції русинів-українців Східної Словаччини на прикінці XVIII – в першій чверті ХХ століття, а також обумовленої діями дер­жави та подеколи примусової денаціоналізації українців починаючи з 20-х рр. ХХ століття – задля якомога точнішого визначення чисельності осіб, які мають східнослов’янське русько-українське етнічне походження. Логічно зумовлена нею, друта мета полягає у коригуванні історичних меж та площі етнічних теренів авто­хтонного східнослов’янського населення Східної Словаччини. Важливість теми зумовлюється тим, що саме проблема дійсного числа осіб з русько-українським етнічним корінням в сусідніх із Україною прикарпатських державах (Словаччині, Польщі, Румунії) має вирішальний вплив на правосуб’єктність русько-української спільноти в цих державах і на дієвість реалізації русинами-українцями індивіду­альних прав національної меншини і колективних прав корінного народу. Тому заявлені цілі роботи у підсумку сприятимуть засвідченню правомірності претензій русинів-українців Східної Словаччини на статус корінного народу держави з по­вним обсягом приналежних такій спільноті прав включно із правом на самовизна­чення.
Завантажити.
Ukraintsi v prykordonnykh oblastiakh_front cover

Kurinniy_Assimilation

Курінний О. В. Асиміляція й деформація ідентичності русинів-українців Карпат – як чинник нівелювання прав української національної меншини (корінного народу) / Олексій Курінний // Українці в прикордонних областях Карпат: проблеми акультурації, асиміляції, ідентифікації: матеріали міжнар. наук. конф., Свидник, 17-18 черв. 2011 р. / гол. ред. та упоряд. М. Сополига. – Cвидник: [Tlaciaren svidnicka], 2011. – C. 120-136.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *